//
archives

Archive for

Proč stojí Hranaři za pozornost

Recepci filmu Hranaři prozatím charakterizuje vzácná shoda filmových kritiků s „obyčejnými“ diváky. Takřka všechny publikované recenze film popisují jako vypravěčsky zmatený, ideově nevyhraněný nebo dokonce nechtěně zábavný, a také na Česko-slovenské filmové databázi snímek jednoznačně propadá – průměrné procentuální hodnocení 24% (v době vzniku tohoto textu) Hranaře staví na 252. místo v žebříčku nejhůře hodnocených filmů všech … Continue reading

Hrdinská epika s příchutí improvizace

Film Pád (v originále The Fall) režiséra Tarsema Singha je především filmem o vyprávění a je výjimečný tím, jakým způsobem přistupuje ke klasickému hrdinskému příběhu a podřizuje jej principům umělecké narace. Vzhledem k tomu, že Pád obsahuje více vrstev vyprávění, které jsou od sebe zřetelně oddělené, považuji pro následující analýzu za důležité si tyto vrstvy nejprve … Continue reading

Advertisements