//
archives

Film

This category contains 10 posts

Whiplash: Škemrání o potlesk vestoje

(Recenze vyšla v časopise A2, číslo 5/2015) Hudební filmy pravidelně podléhají pokušení udělat z efektních muzikálních čísel jediný pevný bod jinak dramaturgicky rozpadlého celku. Jako odstrašující příklad může sloužit belgický midcult Přerušený kruh, který se diletantsky odvyprávěnou romanci marně snažil stmelit sérií skupinových country vystoupení. Z opačného spektra se zase nabízí vyzdvihnout  nedávnou „coenovku“ V nitru Llewyna Davise, kde … Continue reading

Citizenfour: Mrazivý dokument thrillerových parametrů

Nejen hrané, ale také dokumentární filmy mohou vyprávět příběhy. Pravda, ne vždy se do nich dokážeme ponořit tak, jako do těch klasických narativních, které emocionální odezvu staví především na ztotožnění s věrohodně ztvárněnými hrdiny. Jak ovšem nedávno dokázal například film o zapomenuté fotografce Hledání Vivian Maier (2014), i vcelku konvenčně zpracovaný dokument se může odvíjet skoro … Continue reading

Hon na oscarovou lišku: Úloha hvězdného obrazu v recepci hereckého výkonu

V čase, kdy vrcholí oscarová kampaň, se nabízí klást si otázky spojené s hvězdnými hereckými výkony. Kteří herci jsou oceňovaní a za jaké role? Existuje soulad, nebo naopak rozpor mezi hlasováním akademiků, odborným kritickým přijetím filmových recenzentů a mírou publicity věnovanou jednotlivým hereckým výkonům? A kde hledat příčiny? Continue reading

Upstream Color: Navigace Carruthovým labyrintem

Na letošním Berlinale se hrálo jen málo filmů, jejichž představení by byla bez výjimky během chvíle vyprodaná. Upstream Color však mezi ně patřil. Své jistě udělala menší kapacita sálů, v nichž se druhý snímek novodobého auteura Shanea Carrutha hrál. Stejně tak ale nepochybuji, že nadšené reakce ze Sundance a neméně kladná recenze ve festivalovém Screenu … Continue reading

Fokalizace a film The Tall Man

Naratologickou debatu o problému hlediska jakožto pozice, z níž je vedeno vyprávění, lze rozdělit do několika fází. Tu první z nich započal na přelomu 19. a 20. století americký literát Henry James, když se pomocí tří termínů (reflektor, centrum vědomí, centrum zájmu) vůbec poprvé pokusil tento problém definovat. Poté, co francouzský teoretik Gérard Genette v 60. a … Continue reading

Fašistická propaganda ve filmu 300: Bitva u Thermopyl

Snímek 300: Bitva u Thermopyl (300, 2006) amerického režiséra Zacka Snydera je pravděpodobně jedním z nejkontroverznějších filmů posledních let.  Adaptace stejnojmenného komiksu Franka Millera vzbudila v době svého uvedení do kin nebývalé pohoršení na straně recenzentů, kteří film takřka jednohlasně označili za fašistický, proválečný a propagandistický. Okolo 300 se postupně rozvinula i širší společenská diskuze, ve které … Continue reading

Film jako virus: neoformalistická analýza filmu Nákaza

Kritické přijetí thrilleru Nákaza – posledního filmu amerického režiséra Stevena Soderbergha, pojednávajícího o globální virové pandemii – charakterizovalo zejména časté používání popisných adjektiv typu „sterilní“, „procedurální“ nebo „klinické“ a řada recenzentů zároveň snímku vytýkala přílišný emocionální chlad a nemožnost dostatečně se vcítit do jednotlivých postav.[1] Fakt, že lidští protagonisté jednoduše nemusejí být tím hlavním, na … Continue reading

Proč stojí Hranaři za pozornost

Recepci filmu Hranaři prozatím charakterizuje vzácná shoda filmových kritiků s „obyčejnými“ diváky. Takřka všechny publikované recenze film popisují jako vypravěčsky zmatený, ideově nevyhraněný nebo dokonce nechtěně zábavný, a také na Česko-slovenské filmové databázi snímek jednoznačně propadá – průměrné procentuální hodnocení 24% (v době vzniku tohoto textu) Hranaře staví na 252. místo v žebříčku nejhůře hodnocených filmů všech … Continue reading

Hrdinská epika s příchutí improvizace

Film Pád (v originále The Fall) režiséra Tarsema Singha je především filmem o vyprávění a je výjimečný tím, jakým způsobem přistupuje ke klasickému hrdinskému příběhu a podřizuje jej principům umělecké narace. Vzhledem k tomu, že Pád obsahuje více vrstev vyprávění, které jsou od sebe zřetelně oddělené, považuji pro následující analýzu za důležité si tyto vrstvy nejprve … Continue reading

Sucker Punch: Fetiš a jeho satira

Že Zack Snyder točí kontroverzní filmy, které často názorově rozdělí filmové kritiky i diváky, na to už jsme si tak nějak stačili zvyknout. Kolektivní zděšení, které především v řadách recenzentů zavládlo po premiéře jeho posledního (a prvního s původním scénářem) snímku Sucker Punch (volně přeloženo Podpásovka) by skoro bylo humorné, kdyby ovšem v jeho jádru nebylo až zarážející … Continue reading

Advertisements