//
archives

Naratologie

This category contains 1 post

Fokalizace a film The Tall Man

Naratologickou debatu o problému hlediska jakožto pozice, z níž je vedeno vyprávění, lze rozdělit do několika fází. Tu první z nich započal na přelomu 19. a 20. století americký literát Henry James, když se pomocí tří termínů (reflektor, centrum vědomí, centrum zájmu) vůbec poprvé pokusil tento problém definovat. Poté, co francouzský teoretik Gérard Genette v 60. a … Continue reading

Advertisements